Polski

AktualnościNowe produkty w ofercie

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Thyssenkrupp Materials France wprowadzamy do oferty firmy Wiertmet stabilizatory wiertnicze w szerokim zakresie średnic oraz obciążniki Heavy Weight Drill Pipe.
W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt.

25.05.2015Przeniesienie wydziału DR

W wyniku oddania do użytku nowej hali produkcyjnej wydział Remontowo - Produkcyjny został przeniesiony do Biecza, ul. Tumidajskiego 9 - dawna betoniarnia

08.05.2015Nowy projekt Strony

Zapraszamy do zapozniania się z nowym serwisem internetowym. Znajdą tu Państwo aktualną ofertę usług i produktów oferowanych przez firmę WIERTMET.

01.05.2015
Projekty UEUE

Nazwa projektu:              „Usługi proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacji technologicznej wykonywania odwiertów z zastosowaniem zamkniętego obiegu płuczkowego”  

Cele projektu:                  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy ZPUH Wiertmet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnego w skali kraju produktu oraz usługi zautomatyzowanego systemu oczyszczania płuczki wiertniczej do zastosowania podczas wykonywania odwiertów z zastosowaniem zamkniętego obiegu płuczkowego, przyjaznego środowisku, bezpiecznego dla ludzi oraz bardziej efektywnego ekonomicznie.

Efekty projektu:              W wyniku realizacji projektu w zakresie realizacji usług proinnowacyjnych, zakupu środka trwałego oraz wdrożenia innowacji Wnioskodawca w krótkim okresie:

a)wprowadzi do oferty firmy innowacyjny w skali kraju produkt/usługę,

b)wdroży innowacje o charakterze organizacyjnym i marketingowym, co pozytywnie wpłynie na inne obszary działalności przedsiębiorstwa,

c)uzyska wzrost obrotów z tytułu wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu/usługi.

Planowane efekty realizacji projektu w projekcji długoterminowej to:

a)osiągnięcie przez Wnioskodawcę pozycji lidera na rynku usług wspomagających przemysł wydobywczy,

b)pozyskanie nowych rynków zbytu,

c)systematyczny wzrost obrotów i podniesienie zdolności inwestycyjnych do realizacji kolejnych przedsięwzięć innowacyjnych.

Wartość projektu:          1 859 010,00 zł

Dofinansowanie:             793 150 zł