English

NewsNew products

Thanks to cooperation with Thyssenkrupp Materials France we are proud to inform that new products are available - stabilizers of wide range of diameters and HWDP's.
Please do not hesitate to inquire.

25.05.2015Transfer of DR departmet

Production department has been tranfered to Biecz, Tumidajskiego 9 St. as new production hall has been put at disposal

08.05.2015New comapny page

We kindly invite to check out updated information of the latest version of our company web site.

01.05.2015
Stacja Kontroli Jakości
Badań i Rozwoju   Stacja Kontroli Jakości, Badań i Rozwoju oferuje usługi w zakresie:

- badań nieniszczących wyrobów hutniczych, złączy spawanych i urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu metodami: ultradźwiękowymi i magnetyczno proszkowymi w świetle białym i UV oraz penetracyjnymi;

- badań nieniszczących wszystkich stalowych konstrukcji, rurociągów i elementów ciśnieniowych;

- badania kompleksowe masztów, wieżomasztów, badania gwintów, próby obciążeniowe, badanie lin stalowych;

- badań elementów zestawu przewodu wiertniczego zgodnie z API;

- próby obciażeniowe elewatorów, zawiesi itp. w zakresie do 370 ton i długości elementu do 2,7m

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
CENTRALNEGO LABOLATORIUM DOZORU TECHNICZNEGO

Zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego LB-145/25 laobolatorium posiada uznanie II stopnia labolatorium badawczego