Wiertmet Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań i urządzeń dla przemysłu wiertniczego. Od wielu lat udoskonalamy proces produkcyjny dzięki czemu możemy zaoferować Państwu wyroby najwyższej jakości. Do grona naszych zadowolonych klientów należą czołowe światowe koncerny przemysłu naftowego.

Nasze usługi

Armatura wysokociśnieniowa

Projektowanie i wykonastwo armatury wysokociśnieniowej, produkcjęzbiorników wysokociśnieniowych podlegających odbiorowi UDT.

Spawanie konstrukcji stalowych

Nad poprawnością zleconych prac czuwa doświadczona załoga, na czele z Europejskim Inżynierem Spawalnictwa (EWE).

Napawanie materiałów

Jesteśmy certyfikowanym aplikatorem materiałów amerykańskiej firmy ARNCO - technologia 150XT.

Remonty urządzeń

Dział Remontowo - Produkcyjny świadczy usługi remontu maszyn i urządzeń wiertniczych i nie tylko.

Obróbka metali

Oferujemy świadczenie usług w zakresie obróbki metali

Nazwa projektu: Usługi proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacji technologicznej czyszczenia przewodów wiertniczych  

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy ZPUH Wiertmet Sp. z o.o.  poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej, zautomatyzowanej usługi czyszczenia przewodów wiertniczych w obiegu zamkniętym, przyjaznej środowisku, bezpiecznej dla ludzi, tańszej oraz mniej czasochłonnej. Usługa będzie świadczona przy użyciu mobilnego, innowacyjnego systemu w miejscu przeznaczenia.

Efekty projektu: W wyniku realizacji projektu w zakresie realizacji usług proinnowacyjnych, zakupu środka trwałego oraz wdrożenia innowacji Wnioskodawca w krótkim okresie:

a)wprowadzi do oferty firmy innowacyjny w skali kraju produkt/usługę,

b)wdroży innowacje o charakterze organizacyjnym i marketingowym, co pozytywnie wpłynie na inne obszary działalności przedsiębiorstwa,

c)uzyska wzrost obrotów z tytułu wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu/usługi.

Planowane efekty realizacji projektu w projekcji długoterminowej to:

a)osiągnięcie przez Wnioskodawcę pozycji lidera na rynku usług wspomagających przemysł wydobywczy,

b)pozyskanie nowych rynków zbytu,

c)systematyczny wzrost obrotów i podniesienie zdolności inwestycyjnych do realizacji kolejnych przedsięwzięć innowacyjnych.

Wartość projektu:          1 859 010,00 zł

Dofinansowanie:             793 150 zł

Nazwa projektu: Usługi proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacji technologicznej wykonywania odwiertów z zastosowaniem zamkniętego obiegu płuczkowego  

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy ZPUH Wiertmet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnego w skali kraju produktu oraz usługi zautomatyzowanego systemu oczyszczania płuczki wiertniczej do zastosowania podczas wykonywania odwiertów z zastosowaniem zamkniętego obiegu płuczkowego, przyjaznego środowisku, bezpiecznego dla ludzi oraz bardziej efektywnego ekonomicznie.

Efekty projektu: W wyniku realizacji projektu w zakresie realizacji usług proinnowacyjnych, zakupu środka trwałego oraz wdrożenia innowacji Wnioskodawca w krótkim okresie:

a)wprowadzi do oferty firmy innowacyjny w skali kraju produkt/usługę,

b)wdroży innowacje o charakterze organizacyjnym i marketingowym, co pozytywnie wpłynie na inne obszary działalności przedsiębiorstwa,

c)uzyska wzrost obrotów z tytułu wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu/usługi.

Planowane efekty realizacji projektu w projekcji długoterminowej to:

a)osiągnięcie przez Wnioskodawcę pozycji lidera na rynku usług wspomagających przemysł wydobywczy,

b)pozyskanie nowych rynków zbytu,

c)systematyczny wzrost obrotów i podniesienie zdolności inwestycyjnych do realizacji kolejnych przedsięwzięć innowacyjnych.

Wartość projektu:          1 859 010,00 zł

Dofinansowanie:             793 150 zł