Wiertmet Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań i urządzeń dla przemysłu wiertniczego. Od wielu lat udoskonalamy proces produkcyjny dzięki czemu możemy zaoferować Państwu wyroby najwyższej jakości. Do grona naszych zadowolonych klientów należą czołowe światowe koncerny przemysłu naftowego.

Nasze usługi

Armatura wysokociśnieniowa

Projektowanie i wykonastwo armatury wysokociśnieniowej, produkcjęzbiorników wysokociśnieniowych podlegających odbiorowi UDT.

Spawanie konstrukcji stalowych

Nad poprawnością zleconych prac czuwa doświadczona załoga, na czele z Europejskim Inżynierem Spawalnictwa (EWE).

Napawanie materiałów

Jesteśmy certyfikowanym aplikatorem materiałów amerykańskiej firmy ARNCO - technologia 150XT.

Remonty urządzeń

Dział Remontowo - Produkcyjny świadczy usługi remontu maszyn i urządzeń wiertniczych i nie tylko.

Obróbka metali

Oferujemy świadczenie usług w zakresie obróbki metali

Autorski System Analizy Sygnałów Diagnostyki Obrazowej (ASASD) do badań nieniszczących konstrukcji jest systemem do analizy sygnałów z nowoczesnych systemów diagnostyki obrazowej. System opracowany został przez firmę Wiertmet Sp. z o.o. w ramach projektu finansowanego z Funduszy Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

System umożliwia wspieranie operatorów jak również wspomaganie w procesie podejmowania decyzji przy ocenie wyników badań nieniszczących. Opracowanie i wdrożenie do użytkowania oprogramowania pozwoliło na automatyzację procedur pomiarowych, jednolite podejście do oceny wyników, zmniejszenie błędów w analizie wyników spowodowanych np. zmęczeniem operatora. W przypadku monitorowania obiektów technicznych (lub periodycznego diagnozowania) oprogramowanie pozwala na automatyczną ocenę wyników (porównywanie z poprzednimi wynikami) oraz generowanie raportów o zwiększeniu lub braku zmiany rozmiaru uszkodzenia. Oto zalety naszego systemu:

• brak konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu obliczeniowego do analizy sygnałów diagnostyki obrazowej, stosowanej w badaniach nieniszczących,
• monitorowanie zwiększenia lub braku zmiany rozmiaru uszkodzeń badanych obiektów i konstrukcji ASASD umożliwia przedstawienie danych w różnych trybach zobrazowania. Taki sposób pomiaru prowadzi do znacznie dokładniejszego oraz szybszego wykonywania badań, jak również przechowywania danych w postaci plików o określonym formacie. Pozwala to także na porównywanie danych oraz śledzenie w czasie (monitoring) rozwoju uszkodzenia lub stanu technicznego badanych elementów,
• wymiarowanie i klasyfikowanie różnych rodzajów uszkodzeń – funkcje oszacowania rozmiaru uszkodzenia, jak również określania głębokości (w zależności od metody pomiarowej) umożliwiają określenie rodzaju uszkodzenia,
• automatyzacja procedur pomiarowych i jednolite podejście do oceny wyników,
• skrócenie czasu analizy wyników przeprowadzonych badań nieniszczących obiektów i konstrukcji ASASD pozwoli na automatyczną analizę uzyskanych wyników i wygenerowanie raportów z przeprowadzonych badań,
• obniżenie kosztów analizy wyników badań automatyzacja analizy sygnałów diagnostyki obrazowej znacznie ogranicza kosztów pracy i obniża możliwość popełnienia błędów przez wykwalifikowanych operatorów, dokonujących analizy uzyskanych wyników badań nieniszczących,
• jednolite podejście do oceny wyników i zmniejszenie błędów w analizie wyników spowodowanych np. zmęczeniem operatora,
• wsparcie podmiotów dokonujących badań nieniszczących w procesie podejmowania decyzji przy ocenie uzyskanych wyników badań

Ankieta dla firm świadczących usługi badań nieniszczących konstrukcji lub firm posiadających dział NDT w swojej działalności

System dostępny jest w sprzedaży licencyjnej.
Napisz lub zadzwoń do nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:
tel: +48 13 447 5615
fax: +48 13 448 6863
e-mail: wiertmet@wiertmet.pl

Zapraszamy do galerii zdjęć